Actievoorwaarden

1. De promotie is uitsluitend beschikbaar voor inwoners van Nederland in de leeftijd van 18 jaar of ouder. Uitgesloten zijn medewerkers en directe familie van Brown Forman, de distributeur (A Brand New Day Drinks B.V. te Breda), derde partijen of een ander verwant aan de promotie.

2. De sluitingsdatum is 31 december 2018.

3. Om mee te kunnen doen, ga naar jackfriday.nl en volg de instructies. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor inzendingen welke niet zijn aangekomen, of zijn vertraagd of beschadigd veroorzaakt door technische complicaties.

4. Er zal op één moment per maand middels loting (een) winnaar(s) getrokken worden: op de eerste maandag van de maand volgend op de laatste vrijdag van de voorgaande maand, 14:00u tot aan de sluitingsdatum. Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal beschikbare prijzen als genoemd in de Jack Friday Applicatie.

5. De beschikbare prijzen voor iedere maand worden gepubliceerd in de Jack Friday applicatie. De winnaar(s) van de prijs/prijzen zal/zullen de eerstgetrokkene(n) zijn middels willekeurige trekking onder alle deelnemers die zich hebben opgegeven gedurende de beschikbare periode voor de trekking. Iedereen die zich heeft opgegeven gedurende de maand voor de trekking wordt automatisch meegenomen in de trekking voor de beschikbare prijzen gedurende die maand. De deelnemer neemt uitsluitend deel aan de trekking voor de prijzen waarop de deelnemer zichzelf heeft opgegeven.

6. De winnaar(s) van de prijs/prijzen zullen binnen twee dagen gecontacteerd worden na de trekking. Als een originele winnaar ondanks redelijke pogingen niet bereikt wordt of een originele winnaar is niet beschikbaar om de prijzen te gebruiken, zal er een alternatieve winnaar getrokken worden. Details van de winnaar worden na trekking middels e-­‐mail (SAE), getiteld ‘Jack Friday Present Winnaars’, gestuurd naar het adres van de Promoter, als hieronder te vinden.

7. De prijs is niet inwisselbaar en er is geen mogelijk om de prijs tegen contanten in te wisselen. De Promoter heeft te allen tijde het recht om een alternatieve prijs aan te bieden van minstens dezelfde of grotere waarde mocht de geadverteerde prijs onverhoopt onbeschikbaar worden, anders dan eerder vermeld in de promotie. De Promoter behoudt het recht om de promotie terug te trekken of te annuleren mocht dit nodig blijken onder onvoorziene omstandigheden buiten redelijk toedoen van de Promoter. De Promoter is daarbij geen verantwoording schuldig aan enige deelnemer, de prijswinnaar(s) of een andere derde partij.

8. De winnaars zijn gebonden aan de voorwaarden gesteld door enige derde partij welke onderdeel is van de prijs of hieraan een service verleent. De Promoter is niet aansprakelijk op welke manier dan ook voor activiteiten van derde partijen.

9. De beslissing van de Promoter is altijd bindend en er kan op geen wijze tegen gecorrespondeerd worden. De deelnemers worden geacht deze Actievoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben voordat zij deelnemen aan de promotie. Op deze promotie en Actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse Rechtbank.

10. Promoter: Brown-­‐Forman Germany GmBH, Dammtorwall No. 5 – 7, Hamburg, Deutschland 20354

11. Brown-­‐Forman Beverages, Europe, Ltd., German branch, deelt u hierbij mede dat zij de verantwoordelijke (“Verantwoordelijke”) is met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, rechtstreeks of via derde partijen, welke zullen worden gebruikt, mits de relevante toestemming is verkregen, met het oog op de promotie van Jack Daniel’s producten en diensten, de mogelijkheden om deze producten en diensten te verbeteren en om u informatie te sturen, ook door middel van e-­‐mails, telefoon en SMS, over deze producten en diensten. Mogelijk houden deze promotionele activiteiten ook deelname aan prijsvragen en andere programma’s of initiatieven georganiseerd door Brown-­‐Forman in. Gegevens zullen binnen de organisatie van de Verantwoordelijke slechts toegankelijk zijn voor personen waarvoor deze toegang noodzakelijk is vanwege hun taken met betrekking tot promotionele activiteiten in hun hoedanigheid van personen verantwoordelijk voor gegevensverwerking, alsmede voor de bewerker, indien aangesteld. De volledige en bijgewerkte lijst van bewerkers, indien aangesteld, zal beschikbaar zijn bij de Verantwoordelijke. De Verantwoordelijke mag uw persoonsgegevens laten verwerken door beroepsmatige verwerkers, onafhankelijke consulenten, reclame bureaus, zakelijke partners, andere bedrijven deeluitmakend van de Brown-­‐Forman Group, derden waar de Verantwoordelijke een beroep op doet om promotionele activiteiten als hierboven genoemd (bijvoorbeeld Internet Service Providers) uit te voeren, alsook om het even wie de rechtmatig geadresseerde is van communicatie onder toepasselijk recht en regels. Tevens mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden door andere bedrijven behorend bij de Brown-­‐Forman Corporation, een onderneming gevestigd in de Verenigde Staten in zijn hoedanigheid als Service Provider en bewerker van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de relevante toestemming is gegeven. Al deze entiteiten kunnen zich in het buitenland bevinden, als ook buiten de Europese Unie en zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken in het kader van Brown-­‐Forman’s promotionele activiteiten. Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden verspreid of gecommuniceerd aan derden voor gebruik in het kader van hun eigen marketing activiteiten. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde herroepen door middel van het sturen van een geschreven mededeling aan Brown-­‐Forman Germany GmBH, Dammtorwall No. 5 – 7, Hamburg, Deutschland 20354 [...] of stuur een e-­‐mail naar het volgende adres: Jack_Daniels@lynchburg.jackdaniels.com. In dat geval zal Brown-­‐Forman onmiddellijk het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden beëindigen. Uw toestemming is facultatief.

12. Deze promotie is op geen enkele manier gesponsord, gesteund of verbonden met Facebook. Met deelname verstrekken gebruikers informatie aan Jack Daniel's en niet aan Facebook. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de applicatie: 'Jack Friday', voor iedere andere vorm van toekomstige communicatie dien je dit aan te geven.