Privacybeleid en beveiligingsverklaring

Laatste update: 15 november 2016

We respecteren de privacy van elk individu dat onze website bezoekt. Dit Privacybeleid en beveiligingsverklaring (het 'Privacybeleid') beschrijft onze praktijken betreffende persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

1. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid.

Deze website wordt beheerd door Brown-Forman Netherlands B.V., geregistreerd in Nederland ('Bedrijf'), en alle via deze website verzamelde persoonlijke gegevens worden beheerd door het Bedrijf, een geaffilieerde van de Brown-Forman Corporation ('BFC'). Het Bedrijf wil dat u bekend bent met hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven, overeenkomstig van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Het Bedrijf kan op elk gewenst moment het Privacybeleid bijwerken door deze plaatsing bij te werken. U kunt bepalen wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt door te kijken bij 'LAATST BIJGEWERKT:' boven aan het Privacybeleid. Uw voortdurende gebruik van de website wordt beschouwd als acceptatie van het bijgewerkte of verbeterde Privacybeleid. Als u het niet eens bent met de wijziging, dient u het gebruik van de website te staken. Met uitzondering van zoals vermeld staat in sectie 3 van dit Privacybeleid, zal als en waar dit Privacybeleid in strijd is met specifieke bepalingen elders op de Website, dit Privacybeleid prevaleren.

Personen onder de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie mogen de site niet bezoeken.

BFC beheert deze Website voor gebruik door personen die de wettelijke leeftijd hebben om alcoholische dranken te nuttigen onder de van toepassing zijnde wet. U moet de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie ter plaatse hebben voor toegang tot Website of om ons van informatie te voorzien, en u moet zich in een land of territorium bevinden waar toegang tot deze Website is toegestaan. We vragen niet om en verzamelen niet doelbewust persoonlijke informatie van personen onder een dergelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie, en we brengen onze producten en diensten niet bewust op de markt voor personen onder een dergelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie.

2. Welk soort gegevens verzamelt het Bedrijf?

Bij het bezoeken van onze Website moest u uw geboortedatum en mogelijk het land van verblijf opgeven. We slaan deze gegevens niet op tenzij u ze ons vrijwillig verschaft door u op deze Website te registreren of via een andere te bevestigen actie, hoewel deze informatie in een tijdelijke cookie kan zijn geplaatst (zie 'Cookies' onder in deze Sectie 2). Het is niet nodig om aanvullende persoonlijke details te verstrekken om het grootste gedeelte van de Website te kunnen bezoeken. Om echter gebruik van speciale mogelijkheden te maken die via de Website worden geboden (bijvoorbeeld om u in te schrijven voor merkinformatie, een prijstrekking of om bepaalde informatie bij het Bedrijf aan te vragen), dient u bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken en kunnen we u om aanvullende informatie vragen die u op vrijwillige basis kunt verstrekken. Voorbeelden van dergelijke gegevens en informatie zijn uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, en bij associatie met u: geboortedatum, geslacht, informatie over uw huishouden, gebruiksgewoonten, productgebruik en opvattingen en voorkeuren betreffende onze producten. We kunnen persoonlijke gegevens aggregeren op een manier waarop via het eindproduct u en geen enkele gebruiker van de Website persoonlijk te herleiden zijn, door bijvoorbeeld persoonlijke gegevens te gebruiken om het percentage van onze gebruikers met een bepaalde postcode te berekenen. Dergelijke geaggregeerde informatie wordt niet als persoonlijke gegevens beschouwd met betrekking tot dit Privacybeleid en omdat dergelijke gegevens u niet persoonlijk identificeren, kunnen we dergelijke informatie voor elk gewenst doel gebruiken.

Wanneer u de Website bezoekt en er interactie mee hebt, kunnen het Bedrijf en derden met wie het Bedrijf een overeenkomst is aangegaan om diensten te verlenen, gegevens verzamelen zoals uw IP-adres (Internet Protocol-adres), besturingssysteem en browsertype of uw algemene gebruik van internet. Van deze gegevens wordt echter niets in ons specifieke consumentenbestand opgeslagen. We verzamelen en slaan deze gegevens uitsluitend op voor aggregeren. Dergelijke informatie wordt normaal gesprokken via de volgende bronnen verzameld:

Serverlogbestanden. We gebruiken uitgebreide logbestanden die voldoen aan W3C* bij het vastleggen van webserveractiviteit op onze webservers, waaronder bijvoorbeeld het IP-adres (een getal dat automatisch aan de door u gebruikte computer wordt toegewezen door uw internetprovider), tijd en datum van opvragen, opgevraagde pagina, gebruikersagent, verwijzingswaarden en verzonden en ontvangen cookies. De serverlogbestanden worden verzameld en geanalyseerd om informatie te verschaffen over gebruikersactiviteit via aggregatie en om mogelijke fouten of problemen in de werking van de Website op te sporen. Het verzamelen van IP-adressen is de normale gang van zaken op internet en gebeurt automatisch op veel websites

*W3C is een internationaal consortium dat webstandaards en -richtlijnen ontwikkelt. Aanvullende informatie is beschikbaar op www.w3c.org.

Omgevingsvariabelen. Wij en onze dienstverleners kunnen ook bepaalde omgevingsvariabelen verzamelen zoals uw computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, OS-versie, internetbrowser en internetbrowserversie. Deze omgevingsvariabelen worden door de meeste browsers verzameld en kunnen worden gebruikt om uw beleving op de website te optimaliseren.

Cookies.
Lees de Cookie beleid.

Pixeltags. Wij en onze dienstverleners kunnen ook zogenaamde 'pixeltags', 'webbeacons', 'transparante GIF's' of soortgelijke middelen (gezamenlijk, 'Pixeltags') gebruiken in verband met sommige pagina's op onze Website en e-mailberichten met html-indeling om, naast andere zaken, geaggregeerde statistische gegevens over Websitegebruik en responsgegevens samen te stellen. Een Pixeltag is een elektronische afbeelding, vaak bestaande uit een enkele pixel (1x1), die normaal gesproken niet zichtbaar is voor bezoekers van de Website en die aan cookies op de harde schijf van de bezoeker kan zijn gekoppeld. Wanneer deze wordt gebruikt in e-mailberichten met html-indeling, kan de afzender nagaan wanneer en of de e-mail is geopend.

3. Hoe gebruikt en deelt het Bedrijf de van mij verzamelde informatie?

Persoonlijke gegevens worden door het Bedrijf gebruikt en bewaard en kunnen worden gebruikt of bewaard door BFC en aan haar geaffilieerde bedrijven www.brown-forman.com/10kfiling en hun agenten of partners, die diensten aan het Bedrijf leveren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, uitwisselen of op andere wijze verspreiden aan niet-geaffilieerde derden (andere dan die hierboven genoemde), zonder uw toestemming, met uitzondering van waar door de wet vereist, of zoals hieronder is aangegeven:

Verzoeken inwilligen. Het Bedrijf kan persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt gebruiken voor het doel uw verzoeken die u via de Website hebt ingediend, uit te voeren, waaronder het versturen van merkinformatie aan u of het verwerken van transacties of om te reageren op uw informatieaanvragen en verzoeken.

Administratieve berichten. Van tijd tot tijd kan het zijn dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke informatie betreffende de Website te sturen. Omdat deze informatie van belang kan zijn voor uw gebruik van de Website, kunt u er niet voor kiezen dergelijke berichten niet te ontvangen.

Overige berichten. Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen via de post, e-mail, telefoon of sms, voor de promotie, voor verbeteringsoverwegingen en voor het versturen van informatie over Jack Daniel’s producten en diensten. Als u dergelijk promotioneel materiaal niet meer wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen (zie details in Sectie 9 onder).

E-mails aan vrienden. In het geval we de functionaliteit bieden om u in de gelegenheid te stellen berichten betreffende Website-gerelateerde content aan een vriend te sturen via de Website, kunt u ons voorzien van het e-mailadres van uw vriend om het mogelijk te maken het bericht aan uw vriend te sturen. We behouden ons echter het recht voor het mogelijk maken van het bericht versturen te weigeren, inclusief zonder enige beperking, beperkingen op deze functionaliteit opgelegd vanwege uw rechtsgebied of die van uw vriend. Het Bedrijf kan het e-mailadres van uw vriend vasthouden, maar zal het adres van uw vriend uitsluitend gebruiken zoals in dit Privacybeleid wordt aangegeven en zal geen aanvullende promotionele berichten aan uw vriend sturen, tenzij u vriend zich bij ons registreert (of zich voorheen al bij ons heeft geregistreerd). Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met uw verzoek om berichten naar uw vriend te sturen, kunnen echter aan uw vriend bekendgemaakt worden.

Door gebruik te maken van onze functionaliteit stuur-naar-een-vriend, bevestigt u dat alle vrienden die u opgeeft om berichten te ontvangen de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie hebben in het land waar zij verblijven en dat ze hebben ingestemd om de e-mails van deze Website te ontvangen waarom u ons verzocht heeft om die te sturen.

Promoties. We kunnen prijstrekkingen, wedstrijden of soortgelijk aanbieden (gezamenlijk 'Promotie(s)') via de Website. We vragen u normaal gesproken naar bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u meedoet aan, en indien van toepassing, wint bij een Promotie. We kunnen de persoonlijke gegevens die u verstrekt delen met personen of entiteiten die bij de Promotie betrokken zijn of zoals ander aangegeven in de specifieke regels die op de specifieke Promotie van toepassing zijn. Bekijk deze regels zorgvuldig, indien van toepassing, bij elke Promotie waaraan u via de Website deelneemt, aangezien ze belangrijke aanvullende informatie kunnen bevatten over het gebruik of het bekend maken van persoonlijke gegevens door het Bedrijf. Indien de voorwaarden en bepalingen van dergelijke regels betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens in strijd zijn met dit Privacybeleid, zullen de voorwaarden en bepalingen van dergelijke regels prevaleren.

Interne bedrijfsvoering en statistische analyses. Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden zoals kwaliteitswaarborg, gegevensanalyse, controles of doelgerichte promoties. Daarnaast kunnen we ze ook gebruiken om informatie te verbeteren en om ons te helpen om onze klanten van doelgerichte promoties te voorzien. We gebruik persoonlijke gegevens om de grootte van ons publiek en het gebruikspatroon te schatten en om u te herkennen wanneer u onze Website opnieuw bezoekt.

Geaffilieerde entiteiten. Om te voldoen aan de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, kan het zijn dat we persoonlijke gegevens delen, op basis van wat strikt noodzakelijk is, met personeel bij onze geaffilieerde entiteiten in de Europees Economische Ruimte (EER, EEA) of Zwitserland of met BFC in de VS. Omdat BFC privacy zeer serieus neemt, heeft BFC zich gecertificeerd volgens de Safe Harbor (zie Sectie 1).

Dienstverleners. Het kan zijn dat we persoonlijke gegevens met externe dienstverleners delen met als doel deze derden in staat te stellen ons diensten te verlenen ('Dienstverleners). Dienstverleners kunnen bestaan uit klantondersteuningsspecialisten, webhostingproviders, bedrijven op het gebied van klantgegevensbeheer en lijstverbetering, uitvoeringsbedrijven (bijv. bedrijven die productbestellingen of gecoördineerde mailings leveren), gegevensanalysefirma's en e-maildienstverleners. Dienstverleners kan toegang tot persoonlijke gegevens worden verleend om hun functies uit te voeren, maar uitsluitend voor dat doel.

Door bezoekers geplaatste informatie. Het Bedrijf kan via de Website diensten beschikbaar stellen, zoals mededelingenborden waar u informatie, foto's, afbeeldingen en ander materiaal kunt plaatsen. Alle informatie, foto's, afbeeldingen of materiaal dat u vrij geeft via deze diensten of op een andere manier via de Website wordt openbare informatie en kan beschikbaar worden gesteld aan bezoekers van de Website over de hele wereld en aan het grote publiek. Verder komen, als u ervoor kiest via een dergelijke service iets te plaatsen, bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar voor andere gebruikers om te bekijken. We dringen erop aan discretie te betrachten en zorgvuldig te zijn wanneer u besluit persoonlijke gegevens of andere informatie op de Website vrijgeeft. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN ENIG PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG VIA DE WEBSITE VRIJGEEFT.

Overdracht. We behouden ons het recht voor enige en alle informatie die we van gebruikers van de Website verzamelen, aan een ander bedrijf of andere entiteit over te dragen, in het geval van enige reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere afstoting van alle of enig deel van de handel, bezittingen of aandelen (inclusief zonder beperking in verband met enig bankroet of soortgelijke procedures).

Wethandhaving; noodgevallen; naleving. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens vrij te geven aan anderen (a) om te voldoen aan een wettelijke procedure; (b) om te reageren op verzoeken van de overheid of andere overheidsinstanties; (c) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van het bedrijf, u of anderen te beschermen; en (d) om ons toe te staan alle mogelijke middelen aan te grijpen bij rechtszaken of om de schade te beperken die we te verduren krijgen.

4. Websites van derden.

De Website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Deze gekoppelde websites worden niet door het Bedrijf beheerd en we zijn niet verantwoordelijk voor de privacyuitoefening of de content van dergelijke gekoppelde websites of koppelingen die in gekoppelde websites aanwezig zijn. We verschaffen dergelijke koppelingen uitsluitend voor uw gemak en de opname van een koppeling op onze Website impliceert geen goedkeuring van de gekoppelde website door het Bedrijf. Als u enige persoonlijke gegevens verstrekt via een dergelijke website van derden, vindt uw transactie plaats via de website van die derde (niet deze Website) en de persoonlijke gegevens die u verstrekt worden verzameld door en beheerst door het privacybeleid van die derde. We adviseren u uzelf bekend te maken met het privacybeleid en de privacypraktijken van alle betreffende derde partijen. MERK OP DAT DIT PRIVACYBELEID NIET GELDT VOOR DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ.

5. Informatie gerelateerd aan werkgelegenheid.

Als u ervoor kiest via deze Website uw cv in te dienen of op een positie te solliciteren, zullen we de informatie die u verstrekt gebruiken (en indien nodig overdragen) om uw ervaring met betrekking tot potentiële werkgelegenheidsmogelijkheden bij het Bedrijf of onze geaffilieerde bedrijven over de wereld te evalueren. We gebruiken de informatie om contact met u op te nemen betreffende alle posities waarvan wij denken dat u mogelijk geïnteresseerd bent om op te solliciteren of over andere mogelijkheden bij het Bedrijf of onze geaffilieerden die mogelijk van belang voor u kunnen zijn.

6. Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen en -hulpmiddelen, zoals firewalls, geplaatst ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie die wij beheren. Helaas is er van geen enkele gegevensoverdracht via internet en van geen enkele gegevensopslagsysteem te zeggen dat het 100% veilig is. Stuur ons geen gevoelige persoonlijke gegevens per e-mail.

7. Persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren persoonlijke gegevens over u gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden na te komen die in dit Privacybeleid uiteen zijn gezet tenzij een langere bewaarperiode vereist is of is toegestaan door van toepassingzijnde wetgeving.

8. Uw rechten

U kunt informatie opvragen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Waar gepast kunt u er ook bezwaar tegen maken dat wij bepaalde soorten gegevens voor bepaalde soorten doeleinden gebruiken of u kunt correctie en/of verwijdering verlangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt het recht ook op elk willekeurig moment uitoefenen door contact met ons op te nemen (zie details in Sectie 9 onder). We kunnen van u verlangen uw identiteit aan te tonen en details te leveren om de gegevens te identificeren.

U kunt er ook voor kiezen geen marketingberichten meer van ons te ontvangen door contact met ons op te nemen (zie details in Sectie 9 onder). Geef aan welk middel van communicatie u niet meer wenst te ontvangen. Anders kan het zijn dat u ook geen berichten meer van ons ontvangt, die u nog wel wenst te ontvangen.

9. Contact opnemen

Als u vragen hebt betreffende dit Privacybeleid, contact wenst op te nemen voor redenen zoals beschreven in Sectie 8 of aan wilt geven dat u geen promotionele berichten meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op per e-mail via Jack_Daniels@lynchburg.jackdaniels.com, per post via: Keizersgracht 679-689, 1017 DV Amsterdam, Ter attentie van: Privacyfunctionaris of per telefoon via +800-753-4567. Merk op dat e-mailberichten niet noodzakelijkerwijs veilig zijn. Neem daarom geen informatie betreffende uw creditcard, een andere betaalkaart of andere gevoelige informatie op in uw e-mailcorrespondentie met ons.

© 2016 Brown-Forman Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.